Marketplaces


Site: https://www.toptal.com/


Toptal és un marketplace que connecta als clients amb els millors desenvolupadors de programari, dissenyadors, experts en finances i gerents de projectes independents de tot el món.

Es tracta d’una plataforma que, a causa del seu estricte nivell de selecció, garanteix una excel•lent oferta de professionals als clients que volen desenvolupar un disseny o projecte tecnològic. Toptal s’enorgulleix del seu rigorós procés de selecció de tots els seus treballadors autònoms, ja que només seleccionen el 3% dels talents.

A diferència d’Upwork, tots els autònoms passen per un procés de selecció abans de ser acceptats per la plataforma, a través de proves de personalitat, idiomes i habilitats tècniques. Per altra banda, el client no pot escollir a la persona amb la qual treballarà, ja que és Toptal qui suggereix el candidat més adequat. Així doncs, els treballadors no poden postular per a un projecte, només esperen a ser assignats.

 Site: https://www.fiverr.com/


Fiverr és una plataforma per autònoms on s’ofereix la compra i venda de serveis, entre altres, de disseny. Es tracta d’un dels marketplaces de serveis digitals més grans del món. Funciona com qualsevol altre mercat, on els venedors estableixen un preu pels seus serveis. Els compradors interessats en aquests serveis poden realitzar preguntes i si estan satisfets, adquireixen el servei.

La plataforma funciona com un intermediari garantint que ambdues parts estiguin contentes amb els resultats finals, quedant-se amb el 20% de cada transacció. Un cop que el venedor entrega el producte i el comprador confirma l’entrega, Fiverr paga al venedor en un termini aproximat de dues setmanes.Site: https://creativemarket.com/


Els membres de la comunitat de Creative Market compren i venen actius creatius per al seu ús en projectes de disseny i màrqueting.

El contingut de Creative Market és enviat pels seus usuaris a través de «botigues». En nom dels propietaris de les seves botigues, Creative Market s’encarrega de la distribució, el processament de pagaments, el suport i el màrqueting assistit dels seus productes. Els venedors retenen el 60% del preu de venda dels seus productes, no estan subjectes a acords d’exclusivitat amb Creative Market i estableixen els seus propis preus sobre els productes que embenin a través de la plataforma. La plataforma també proporciona estadístiques de vendes i un sistema de missatgeria client-venedor.


1. Quins dissenyadors/es transmeten més confiança i per què?

Als marketplaces, els dissenyadors que més confiança transmeten són aquells que tenen un perfil cridaner, amb una bona presentació dels diferents treballs o serveis que ofereixen, i la mostra de currículum, certificats o titulacions que acrediten la professionalitat.

A més, a plataformes com Fiverr, és molt important tenir bones valoracions i per tant, destacaran més aquells perfils amb més comentaris, on influeix més la qualitat de les vendes que la quantitat. Un altre aspecte a considerar, és la capacitat de resposta per part del dissenyador vers un potencial client. En aquest aspecte, un dissenyador que ofereixi una comunicació fluida amb el possible comprador, transmetrà molta més confiança que un altre que contesti els missatges de tant en tant.

Per tant, les característiques més rellevants per transmetre confiança és tenir una bona presencia en les plataformes on es vol oferir el servei, creant un perfil de qualitat i mantenint una bona atenció al client.

2. Com presenten la seva oferta?

Segons la plataforma, les ofertes poden presentar-se de diferents maneres:

En el cas de Toptal, el dissenyador no té la possibilitat d’oferir el servei a realitzar, sinó que és la mateixa empresa la que l’associarà amb un client per realitzar un encàrrec que s’ajusti amb les seves capacitats. Per tant, en aquest tipus de plataforma, és important que el dissenyador mantingui un portfolisigui determinant amb les seves capacitats per poder aconseguir un major nombre de projectes.

Per altra banda, a altres marketplacescom Fiverr o Creative Market, el dissenyador s’encarrega d’autopromocionar els seus serveis o habilitats, publicant diferents continguts a la plataforma, i creant un propi portfoli de continguts on els clients podran informar-se i contactar amb el professional, tot veient els treballs realitzats anteriorment, valoracions, cometaris, etc.

3. Què implica competir en un marketplace?

Competir en un marketplace implica avaluar les possibilitats, la competència directa amb altres professionals i el marge de benefici que podem aconseguir amb cada servei o producte.

El dissenyador ha d’estudiar el marge de benefici dels productes o serveis que vol oferir, tenint en compte que en la majoria de plataformes, aquestes es queden una comissió de la venda final.

Per altra banda, competir en un marketplace significa realitzar campanyes puntuals i posicionar-se per tenir sempre visibilitat i marcar la diferència respecte a altres competidors, utilitzant estratègies de marketing, SEO, etc., ja que si no, és molt difícil aconseguir clients a causa del gran nombre d’usuaris que busquen la mateixa finalitat.

Per últim, també és important seleccionar el Marketplace més adient per a promocionar-se, tenint en compte si la plataforma encaixa amb els serveis que oferirà el dissenyador i el target al qual vol arribar.

4. Avantatges i desavantatges que pots definir de participar en un marketplace.

Avantatges:

– Els marketplaces suposen un estalvi econòmic important quant a logística, ja que els clients paguen directament i la plataforma s’encarrega de tot el procés de venda.

– Ofereixen una gran capacitat per arribar a clients, proposant una forma senzilla, ràpida i directa, a més de comptar amb eines de posicionament i SEO per maximitzar la presència en línia.

– El procés de pagament a un marketplace reconegut dona confiança tant al venedor com al comprador, a causa de la popularitat i a les mesures de seguretat superiors a altres botigues en línia, a més d’oferir garanties respecte a usuaris fraudulents.

– Faciliten la internacionalització.

– Facilitat per accedir i publicar els productes o serveis.

Desavantatges:

– Les plataformes cobren comissions per les transaccions, i per tant aquest cost s’ha de valorar per considerar si finalment el producte surt rendible amb la resta de costos associats o impostos.

– La competitivitat causa que molts dissenyadors o empreses ofereixin els mateixos serveis creant una competència directa que implica també una revisió i ajust de preus.

– Com que el client compra a la web del marketplace, la identitat del mateix dissenyador o marca personal queda en segona plana.

– Els marketplaces tenen una política i normatives que els venedors han de respectar i tenir en compte. Aquest fet pot limitar la capacitat de venda o d’arribar a públics determinats. En la majoria dels casos, això també implica no tenir control directe en el procés de venda.


 

 

Bienvenidos y bienvenidas!

Pública

Bienvenidos a mi Folio personal. Esta entrada se ha generado automáticamente, y sirve para explicar la plataforma académica de portafolios.

Folio es una plataforma académica, desarrollada por la UOC y basada en WordPress para permitir a la comunidad académica interactuar de forma rica y abierta. Permite presentar trabajos en el aula, al profesorado, a la comunidad o en abierto.

Es probable que en este espacio haya contenidos que no sean visibles si no formas parte de la comunidad académica hasta que no entres en el Campus accediendo a Folio.

Si se trata de tu espacio personal, puedes entrar para comenzar a editarlo!